نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار دور شیشه

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار دور شیشه

این نوار و لاستیک دور شیشه باید از پلیمر سه تایی اتیلن , پروپیلن و یک منومر مناسب دی ان 2 (diene) باشد. ترکیب فوق می بایست بعد از ولگانیزه شدن دارای ساختمان عاری از منفذ و مواد خارجی بوده و در سطح آن ناصافی و یا نواقص قالب گیری مثل زوائد خارجی …