نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار چسب سلوفانی

چسبها موادي طبیعی و یا مصنوعی هستند که به کمک آنها می توان دو قطعه را از طریق سطوحشان به یکدیگر متصل نمود. چسبها از دوران بسیار قدیم شناخته شده بودند. تابوتهایی در حفاریهاي شهر باستانی در مصر پیدا شده که قطعات نازك چوب به بدنه آنها چسبیده بوده است. …