نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوارهای صنعتی مصرفی

انواع نوارهای صنعتی در اندازه های مختلف تولید می گردد.سطح مقطع این نوارهای صنعتی ومصرفی به شکل ذوزنقه یا مستطیلی بوده وکاربرد آن در انتقال نیرو وگشتاور می باشد که به طور وسیعی در کارخانه ها ،وسایل نقلیه ، وسایل کشاورزی ،وسایل خانگی وسایر ماشین آلات مو…