نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد نوار چسب (مخصوص برق)

چسبها موادي طبيعي يا مصنوعي هستند که به کمک آنها ميتوان دو قطعه را از طريق سطوحشان به يکديگر متصل نمود . چسبها از دوران بسيار قديم شناخته شده بودند . تابوتهايي در حفاريهاي شهر باستاني در مصر پيدا شده است که قطعات نازک چوب به بدنه آنها چسبيده بوده…