نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید فیلم وکیسه پلاستیکی (CPP)

عبارت فيلم به لايه نازكي از ماده اطلاق مي شود كه داراي پيوستگي منظم و با قابليت انعطاف بالا مي باشد.  يك فيلم ممكن است داراي يك يا چند لايه از مواد مختلف باشد. ضخامت فيلم ها متغير است و از ٠/٥ میکرومتر تا 1mm  مي تواند باشد. خصوصيات فيلم…