نوشته‌ها

, , ,

كتاب اندازه گيري جريان سيالات

امروزه اندازه گيري جريان سيال بعنوان يکي از مهمترين پارامترهاي اندازه گيري در صنايع مختلف از اهميت ويژه اي برخوردار است. در حقيقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گيري دما مهمترين کميت اندازه گيري در صنايع را فلو يا جريان سيال ميدانند.با توجه به اهم…