نوشته‌ها

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
, ,

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، در اسفند ۹۴، در دانشگاه صنعتی شریف ، برگزار میگردد. اهداف همايش معرفي و بحث بر روی مفاهیم پایه ايمني و مديريت HSE در صنایع فراهم نمودن بسترهای مناسب همکاری میان متخصصین و محققین دانشگاهی و کارشناسان H…