نوشته‌ها

COMPACT DRYER
,

COMPACT DRYER

خشک کردن به فرایند خارج سازی رطوبت موجود در یک محلول رقیق مایع یا ماده ای جامد و رساندن رطوبت ان به مقداری مطلوب اطلاق می شود.با توجه به ماده ی اولیه از دستگاه های مختلفی برای خشک کردن استفاده می شود. در این پست انیمیشنی تحت عنوان COMPACT DRY…
Multi-Stage-Dryer
,

Multi-Stage-Dryer

اساس کار خشک کردن مواد شامل تولید حرارت جهت تبخیر اب و انتقال اب تبخیر شده از داخل خشک کن توسط سیال عامل می باشد.در بعضی موارد که مواد به حرارت حساس باشند می توان اساس طراحی خشک کن بر اساس انتقال جرم صورت گیرد که همراه با ایجاد فشار منفی در دست…