آغاز چهارمین سال فعالیت مرجع تخصصی مهندسی شیمی

مهر که شروع می شود با اینکه طبیعت به سمت خواب می رود اما درخت علم وآموزش شکوفا می شود. ما دانشجویان ریشه های این درخت هستیم و با بالا بردن اطلاعات علمی خود باعث طراوت وشادابی آن خواهیم شد. ما(مرجع تخصصی مهندسی شیمی)امیدواریم که در چهار سال حضورمان در فضای مجازی توانسته باشیم به طراوت و شادابی درخت علم و دانش افزوده باشیم و ما این رویداد را به شما تبریک عرض نموده و امیدواریم که شما عزیزان شاهد مطالب بهتری از ما باشید.

4th