آخرین مطالب

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره دوره مجازی HYSYS(جلسه چهارم): تعریف واکنش و راکتور-case study را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!