آخرین مطالب

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره دوره مجازی HYSYS(جلسه پنجم): مبدل-بلندینگ-جداکننده سه فازی و برج جذب را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!