آخرین مطالب

مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره شبیه سازی جذب و دفع کربن دی اکسید با نرم افزار hysys را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!