دومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

پیرو همکاری مرجع تخصصی مهندسی شیمی با دومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، برای شرکت کنندگان معرفی شده از طرف مرجع تخصصی مهندسی شیمی در این کنفرانس 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.

پژوهشگران عزیزی که تمایل به شرکت در این کنفرانس دارند می توانند با وارد کردن کد chemical-eng.ir در سایت کنفرانس از تخفیف 20 درصدی در پرداخت هزینه ها بهره مند شوند.