,

سوالات میان ترم انتقال جرم 91 دکتر رهبر

سوالات میان ترم انتقال جرم 91 دکتر رهبر – دانشگاه علم و صنعت ایران

-اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

-adsorption

-leaching

 

2-واکنش روبرو روی سطح کاتالیست به صورت سریع انجام می شود . رابطه بین F و KG را بیابید:

A+2D ——–>3C+4D

 

3-واکنش زیر روی سطح کاتالیست به طور سریع انجام میشود اگر در موضعی از گاز غلظت CH4 و H2 به ترتیب 0.65 و 0.2 باشد فلاکس جرمی CH4 را بیابید؟

 

4-خط تعادلی وخط عملیاتی برای سیستم آب آمونیاک- هوا بر هم عمود است اگر جز مولی امونیاک در هوا 0.02 و در آب 0.0 باشد فلاکس مولی انتقال NH3 را بیابید؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *